Poznaj naszą ofertę

Realizacja projektów

Oferujemy pełną obsługę realizacji projektów lub też poszczególnych jego elementów (wybór wykonawców, tworzenie wniosków o płatności, itp.). Dostosujemy ofertę do Twoich potrzeb

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia szyte na miarę oraz szkolenia otwarte. Korzystamy z innowacyjnych rozwiązań, wspierających realizację szkoleń (Virtual Reality/Augmented Reality)

Dofinansowania Unijne

Oferujemy kompleksowe usługi pozyskiwania środków EFRR oraz EFS. Nasze usługi opieramy na wieloletnim doświadczeniu z realizacji projektów oraz unikalnym know-how

Aktualności

Dofinansowanie żłobków i przedszkoli w woj. ŚWIĘTOKRZYSKIM

W woj. Świętokrzyskim trwają konkursy na dofinansowanie miejsc opieki: nad dziećmi w wieku do lat 3 (do 21 maja) wychowania przedszkolnego  na terenach wiejskich (do 18 maja). w ramach dofinansowania możesz doposażyć nowe miejsca opieki, zatrudnić kadrę, zorganizować zajęcia dodatkowo minimalizujące dysfunkcje dzieci. Zapraszamy do kontaktu zainteresowane firmy/OWP.

Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych ŁÓDŹ

Do 30 kwietnia w woj. ŁÓDZKIM można składać wnioski w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych”. Wnioski mogą składać wszystkie podmioty (poza osobami fizycznymi). Dofinansowanie można uzyskać na: dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej wsparcie szkoleniowo-doradcze Jeśli chcesz być operatorem […]

Żłobi w województwie łódzkim

Do 13 kwietnia 2018 r. trwa konkurs na dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w woj. ŁÓDZKIM. W ramach konkursu możesz uzyskać dofinansowanie (85%) na: dostosowanie/doposażenie miejsca opieki; wynagrodzenie kadry; aktywizację zawodową rodziców Zapraszamy do kontaktu! Podobne konkursy trwają w woj.: podkarpackie dolnosląskie świętokrzyskie śląskie

PROFES CONSULTING ESTEMBERG, KOŚCIAN SP. J to firma doradczo-szkoleniowa zrzeszająca doświadczonych analityków, trenerów-praktyków, psychologów oraz specjalistów ds. pozyskiwania i wdrażania środków EFS i EFRR. Dzięki wykorzystaniu bogatego doświadczenia zawodowego naszych ekspertów oraz ich specjalistycznych kwalifikacji, jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom wymierne KORZYŚCI w zakresie realizacji dedykowanych projektów inwestycyjnych, społecznych, szkoleniowych, HR oraz w zakresie edukacji.

Opieramy się na bogatym doświadczeniu w branży – ponad 6 lat na rynku oraz 17 zrealizowanych z sukcesem projektów.

W trakcie współpracy z klientem opieramy się na sprawdzonych standardach, gwarantujących wysoką jakość usług, bezpieczeństwo oraz wymierne rezultaty:

  • wynagrodzenie za nasze usługi pobierane jest jedynie w momencie pozytywnej oceny projektu (ocena formalna i merytoryczna)
  • tzw. SUCCES-FEE naliczane jest od kwoty dofinansowania projektu (bez wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowalnych, np. VAT)
  • w ramach opłaty za przygotowanie projektu wspieramy klienta aż do samego momentu podpisania umowy o dofinansowanie

Ostatnie projekty

Skontaktuj się z nami

Łączna wartość pozyskanych środków
55470299,14
Liczba zrealizowanych projektów
17
Liczba własnych projektów
2
Lat na rynku
6