Poznaj naszą ofertę

Realizacja projektów

Oferujemy pełną obsługę realizacji projektów lub też poszczególnych jego elementów (wybór wykonawców, tworzenie wniosków o płatności, itp.). Dostosujemy ofertę do Twoich potrzeb

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia szyte na miarę oraz szkolenia otwarte. Korzystamy z innowacyjnych rozwiązań, wspierających realizację szkoleń (Virtual Reality/Augmented Reality)

Dofinansowania Unijne

Oferujemy kompleksowe usługi pozyskiwania środków EFRR oraz EFS. Nasze usługi opieramy na wieloletnim doświadczeniu z realizacji projektów oraz unikalnym know-how

Aktualności

Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE! Konkurs na tworzenie NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH na terenach gmin WIEJSKICH

Już trwa konkurs na tworzenie NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH na terenach gmin WIEJSKICH, między innymi w powiatach: -koneckim (Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka) – gmina Bliżyn – powiat staszowski (gminy: Szydłów, Osiek, Oleśnica)  – starachowicki (gminy: Mirzec, Wąchock) – powiat jędrzejowski – powiat sandomierski – powiat kazimierski – powiat ostrowiecki i inne. […]

OPIEKA nad DZIEĆMI do lat 3 w woj. PODLASKIM

Uwaga! Do 08.08.2017 roku trwa konkurs na OPIEKĘ nad DZIEĆMI do lat 3 w woj. PODLASKIM. Do wykorzystania jest aż 25 mln złotych !!!! Możesz dofinansować żłobki, kluby dziecięce: – tworząc nowe miejsca  – zakupując środki trwałe – doposażając plac zabaw – prace dostosowawcze/adaptacyjne w pomieszczeniach dla dzieci – bieżące funkcjonowanie miejsca opieki – usprawnienia […]

Konkurs – Kształcenie zawodowe

Obecnie w woj. ŁÓDZKIM ogłoszono konkurs na dofinansowanie Kształcenia ZAWODOWEGO, w ramach którego można starać się o:- – zakup sprzętu do placówki, – dokształcenie kadry, – zajęcia dodatkowe dla uczniów, – rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w placówce. Alokacja na konkurs wynosi 100 000 000,00 PLN. Link do ogłoszenia: http://www.rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1752-poddzialanie-xi-3-1-ksztalcenie-zawodowe Zapraszamy do kontaktu!

 

PROFES CONSULTING ESTEMBERG, KOŚCIAN SP. J to firma doradczo-szkoleniowa zrzeszająca doświadczonych analityków, trenerów-praktyków, psychologów oraz specjalistów ds. pozyskiwania i wdrażania środków EFS i EFRR. Dzięki wykorzystaniu bogatego doświadczenia zawodowego naszych ekspertów oraz ich specjalistycznych kwalifikacji, jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom wymierne KORZYŚCI w zakresie realizacji dedykowanych projektów inwestycyjnych, społecznych, szkoleniowych, HR oraz w zakresie edukacji.

Opieramy się na bogatym doświadczeniu w branży – ponad 6 lat na rynku oraz 17 zrealizowanych z sukcesem projektów.

W trakcie współpracy z klientem opieramy się na sprawdzonych standardach, gwarantujących wysoką jakość usług, bezpieczeństwo oraz wymierne rezultaty:

  • wynagrodzenie za nasze usługi pobierane jest jedynie w momencie pozytywnej oceny projektu (ocena formalna i merytoryczna)
  • tzw. SUCCES-FEE naliczane jest od kwoty dofinansowania projektu (bez wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowalnych, np. VAT)
  • w ramach opłaty za przygotowanie projektu wspieramy klienta aż do samego momentu podpisania umowy o dofinansowanie

Skontaktuj się z nami


Łączna wartość pozyskanych środków
41243202,37
Liczba zrealizowanych projektów
17
Liczba własnych projektów
2
Lat na rynku
6